E-commerse
    Według Głównego Urzędu Statystycznego e-handel (e-commerce) obejmuje transakcje, które dokonywane są poprzez sieci oparte na protokole IP.  Towary i usługi zamawiane są trybie bezpośrednim (on-line), natomiast dostawa oraz płatność może odbywać się w sieci lub poza nią.


    Z e-commerce wyłączone są zamówienia złożone przez telefon, FAX lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Sam termin e-commerce wszedł do powszechnego użycia dopiero w 1997 roku, a wykreowany został przez firmę IBM.